8-12 år

Selvværd, søvnproblemer og ...

Alle produkterne til denne aldersgruppe er lige gode til at styrke selvværdet, selvtilliden og til at få børnene til at slappe af og falde i søvn, men nogle af dem har ekstravirkninger. Læs stikordene under billederne og læs endnu mere under det enkelte produkt nederst på siden.

Mange ekstra virkninger:

Troldmændene på Saturn Cover 1
 Positivitet, Mod, Jalousi
Troldmændene på Saturn Cover 2
Mod, Angst, Accept af 
egne og andres fejl
Troldmændene på Saturn Cover 3
Koncentreation, Vrede, 
Uretfærighed, Angst for at
miste
Troldmændene på Saturn Cover 4
Mod, Angst, Accept af 
egne og andres fejl,
Psykisk styrke
Troldmændene på Saturn Cover 1
Alle slags skoleproblemer
Mod
Ingen ekstravirkninger
Ingen ekstravirkninger
Troldmændene på Saturn Cover 1
Ingen ekstravirkninger
Søvn, Selvværd, Selvtillid
og meget andet.
Anderledes udgave
Styrker ikke selvværdet
 
 
 
Udpirint mange forskellige plakater når du er logget ind